Samenwerking - Evermove

Evermove geeft experts een duw in de rug

Heb je expertise in één van de volgende domeinen, dan promoten we deze mogelijks graag:

  • talentontwikkeling en goal setting
  • optimale fysieke performantie - gezondheid en fitheid
  • optimale mentale performantie - optimaal gebruik maken van het brein en omgaan met gevoelens
  • optimale spirituele performantie - meer betekenis, zingeving en verbondenheid creëren
  • productiviteit - energie- en tijdsmanagement, ontwikkelen van performante gewoonten
  • persoonlijk leiderschap: verantwoordelijkheid nemen en impact creëren
>